Governing Body

कार्यकारी मंडळी
मा. आ. श्री. प्रकाश सुंदरराव सोळंके
अध्यक्ष
मा. आ. श्री. सतीश भानुदासराव चव्हाण
सरचिटणीस
मा. आ. श्री. अमरसिंह शिवाजीराव पंडित उपाध्यक्ष मा. श्री. शेख सलीम शेख अहमद उपाध्यक्ष
मा. श्री. अनिल सखाराम नखाते सहचिटणीस मा. श्री. प्रभाकरराव माणिकराव पालोदकर सहचिटणीस
मा. श्री. डॉ.अविनाश दौलतराव येळीकर कोषाध्यक्ष मा. श्री. लक्ष्मणराव एकनाथराव मनाळ सदस्य
मा. श्री. मोहनराव विनायकराव सावंत सदस्य मा. श्री. हेमंत रावसाहेब जामकर सदस्य
मा. श्री. विवेकानंद दत्तात्रय भोसले सदस्य मा. श्री. आप्पासाहेब रामकृष्ण पाटील सदस्य
मा. श्री. भारत भाऊसाहेब सोळुंके सदस्य मा. श्री. त्रिंबकराव तुळशीराम पाथ्रीकर सदस्य
मा. श्री. दत्तात्रय ज्ञानोबा पाटील सदस्य मा. श्री. अभिजित विजयकुमार आवरगावकर सदस्य
मा. श्री. डॉ. प्रकाश आसाराम भांडवलदार सदस्य मा. श्री. विश्वास भरत पाटील सदस्य
मा. श्री. विजय निळकंठराव सोळंके सदस्य
मा. श्री. कल्याण भानुदासराव तुपे सदस्य
स्थानिक नियामक मंडळ
नावपद
मा. श्री. आ.प्रकाश सुंदरराव सोळंके अध्यक्ष
मा. श्री. सतीश भानुदासराव चव्हाण सरचिटणीस
मा. श्री. आ. भाऊराव बाबुराव पाटील गोरेगावकर सदस्य
मा. श्री. विजय रावसाहेब जामकर सदस्य
मा. श्री. भागवत किशनराव खोडके सदस्य
मा. श्री. डॉ. भानुदास रुपाजी वामन निमंत्रित सदस्य
मा. श्री. माणिकराव बाबुराव अंधारे निमंत्रित सदस्य
मा. श्री. विजयकुमार शंकरराव घुंबरे निमंत्रित सदस्य
मा. श्री. सुनील कृष्णासा दगडू शिक्षक कर्मचारी प्रतिनिधी
मा. श्री. बालाजी दिगंबर रेवणवार प्राचार्य तथा पदसिद्ध सचिव