Teaching Staff

श्री. सुनील कृष्णासा दगडू

इनचार्ज प्राचार्य

श्री. गिरीष बाळासाहेब कुलकर्णी

अधिव्याख्याता (निवड श्रेणी)

श्री. अनिल जनार्दन हलगे

अधिव्याख्याता (वरिष्ठ श्रेणी)

श्री. लक्ष्मीकांत गंगाधरराव पोकळे

अधिव्याख्याता (वरिष्ठ श्रेणी)

श्री. संजय गणपतराव भुक्तरे

अधिव्याख्याता (निवड श्रेणी)